Tag Archives: ochrana lesa

Kůrovcová situace bude letos mimořádně nepříznivá

Současná kůrovcová kalamita je svým rozsahem největší v novodobé historii českého lesnictví. Dle prognóz Lesní ochranné služby bude situace s kůrovcem v letošním roce opět značně nepříznivá a vyžaduje mimořádnou aktivitu vlastníků lesů při správě svého majetku. Ministerstvo zemědělství a Lesní ochranná služba proto informují vlastníky lesa, jak se na situaci připravit a pokud možno škodám lýkožroutem předejít. Rizikové oblasti kůrovcové gradace letos budou opět na severní Moravě a také na jihu Čech. 

Změny v registru přípravků na ochranu lesa je nutno sledovat

Strnady – 6. 9. 2017 – Praktická ochrana lesa je úzce spjata s používáním přípravků na ochranu rostlin. Bez jejich nasazení je eliminace škod v lesích v současné době nemyslitelná, neboť mechanické metody nemohou vše obsáhnout a biologické metody jsou prakticky nepoužitelné. V případě nasazení chemických přípravků je však nutné postupovat racionálně, pouze v nezbytných případech, dodržovat správné technologické postupy, dávky a koncentrace.

Kůrovcová situace se nezlepšila. Vlastníkům lesa poradí Lesní ochranná služba

20454293 - damaged environment - forest destroyed by bark beetle

Včas vyhledávat a ošetřit napadané dříví, ve kterém se kůrovci vyvíjí, nebo jej chytat pomocí feromonových lapačů, to jsou hlavní opatření, jak ochránit lesy před dalším napadením tímto kalamitním škůdcem. Ministerstvo zemědělství doporučuje vlastníkům lesů (ti jsou podle lesního zákona povinni se o svůj majetek starat), aby se při zjištění napadení lesních porostů kůrovci neprodleně obraceli na své odborné lesní hospodáře.

Lesy České republiky dají letos na opatření proti kůrovci 172 milionů korun

16563923 - danger bark beetle sign

Také letos chrání podnik Lesy České republiky spravované porosty před lýkožroutem smrkovým zvaným kůrovec. Státní lesníci připravují v celé republice 300 tisíc lapáků a více než 30 tisíc lapačů. Na opatření je vyčleněno 172 milionů korun, loni bylo vyčerpáno 142 milionů.