Tag Archives: oA�eA?A?k A?ernA?

Stromem roku 2017 se stal ořešák černý z Kvasic

Vítězem 16. ročníku ankety Strom roku 2017 se stal 230 let starý ořešák z Kvasic ze Zlínského kraje, který obdržel více než 10 tisíc hlasů. Anketu každoročně pořádá Nadace Partnerství. Ořešák černý jako vítěz národní ankety bude v únoru zastupovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku 2018.

Seminář: Ořešák černý – dřevina roku 2017

Pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství, pracovníky lesnického provozu, odborné lesní hospodáře, ochránce přírody, zástupce veřejné správy a studenty je určen seminář na téma Ořešák černý dřevina roku 2017. Setkání, které se uskuteční v úterý 29. srpna v Kunovicích, pořádá Česká lesnická společnost ve spolupráci s tamní Výzkumnou stanicí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Na semináři budou představeny aktuální problémy a možnosti využití ořešáku, který byl pro rok 2017 vyhlášen státním podnikem LČR dřevinou roku.

Ořešák černý – strom roku 2017

Ořešák černý je dřevinou roku 2017. Každý rok volí státní podnik Lesy ČR jiný strom, aby mu byla věnována větší pozornost. Například loni byla stromem roku zvolena třešeň ptačí. Ořešák černý je pěstován v lesích na území České republiky jen vzácně. Z lesnického hlediska se jedná o dřevinu na okraji zájmu lesního hospodářství. Tato mnohdy nedoceňovaná dřevina ale skýtá velký potenciál pro produkci kvalitních a velmi cenných sortimentů dříví a jistě by si zasloužila větší využití.