Tag Archives: modříny

Z Harrachovské desítky se stává stovka

Měla připomenout desáté výročí vyhlášení republiky. V letošním roce slavíme 100. výročí založení státu a při této příležitosti Správa KRNAP a město Harrachov doplní původní číslici "10" ještě o jednu "0". Právě dnes děti z harrachovských škol dosazovaly sazenice modřínu opadavého, který dává symbolické číslici svou charakteristickou podobu zejména na podzim.

Modřín je podle expertů velmi odolnou dřevinou, mělo by se ho sázet více

Modřín opadavý prokázal svou kvalitu a zejména odolnost například v chřadnoucích porostech na severovýchodní Moravě, kde stále prosperuje, nebo ve Vysokých Tatrách, kde byl po ničivé vichřici v roce 2004 jedinou dřevinou, která na mnohých místech větrné smršti odolala. Pokud chceme pěstovat odolné lesní porosty, měli bychom se z těchto zkušeností inspirovat. Proto Členové CZECH FOREST think tank považují za vhodné více využívat při druhově pestré obnově lesů právě modřín opadavý. Modřím může také významně pomoci při obnově kalamitních ploch po chřadnoucích a kůrovcem napadených porostech smrku.

Z harrachovské modřínové desítky se stane stovka

Při příležitosti 100. výročí založení státu Správa Krkonošského národního parku a město Harrachov doplní původní číslici "10" ještě o jednu "0". Harrachovská desítka je historická zajímavost. V roce 1929 byla na Bílém kopci nad Harrachovem vysázena modřínová číslice "10". Měla připomenout desáté výročí vyhlášení republiky. K vytvoření číslice 100, na počest letošního výročí založení státu, je zapotřebí provést těžební zásah v hranicích budoucí číslice "0" a poté vytvořit podsadbu modřínem opadavým v počtu 3 000 kusů na hektar.