Tag Archives: mimořádná opatření

Ve Zlínském kraji platí další mimořádná opatření kvůli africkému moru prasat

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj (KVS) vydala ke dni 9. 1. 2018 nová mimořádná veterinární opatření v souvislosti s africkým morem prasat. Ta rozšiřují tzv. vysoce rizikovou oblast o katastrální území obcí Jaroslavice u Zlína, Kudlov, Lípa nad Dřevnicí a Želechovice nad Dřevnicí.  Uvedené obce  budou muset do 15. ledna provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a tento soupis následně do 17. 1. 2018 předat KVS.