Tag Archives: Lesnická výstava – Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik

Česká republika je partnerskou zemí lesnické výstavy KWF v Bavorsku

Česká republika bude od 9. do 12. června v bavorském Rodingu partnerskou zemí sedmnácté lesnické výstavy KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik).