Tag Archives: kurzy pro odborné lesní hospodáře

ÚZEI pořádá kurzy pro odborné lesní hospodáře

a-hrefhttpcz-123rf-comprofile_vovikmarvovikmar-123rf-reklamni-fotografiea

Ústav zemědělské ekonomiky a informací připravil pod záštitou Ministerstva zemědělství - Sekce lesního hospodářství vzdělávací kurzy pro odborné lesní hospodáře. Cílem seminářů je poskytnout zájemcům informace o změnách a aktuálním stavu v oblasti legislativy lesního hospodářství, nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a péčí o genofond lesních dřevin, ochrany lesa a hospodářské úpravy lesů. V průběhu kurzů budou účastníci rovněž seznámeni s finančními podporami v lesním hospodářství.