Tag Archives: Křivoklátské lesy

Lesníci na Křivoklátsku mění druhovou skladbu tamějších jehličnatých lesů

Na Křivoklátsku pokračují lesníci ze státního podniku Lesy ČR v obnově a postupné přeměně jehličnatých lesů v lesy smíšené. Zvyšují tak jejich odolnost a stabilitu.