Tag Archives: krasec dubový

Prosvětlením lesa pomáháme vzácným obyvatelům NPP Rendezvous

Národní přírodní památka Rendezvous je kromě Dianina chrámu významná také společenstvy lesních porostů panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru. Staré duby jsou domovem tak významných druhů, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský a nádherný krasec dubový.