Tag Archives: Koncepce ochrany před následky sucha

Koncepce má zvýšit odolnost proti suchu a nedostatku vody na území České republiky

Snížit zranitelnost území před nedostatkem vody v důsledku očekávaných změn klimatu je cílem Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky. Společný materiál Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí v pondělí schválila vláda.