Tag Archives: invazní druhy

Unijní seznam invazních nepůvodních druhů byl rozšířen na 88

Zavlečené agresivní druhy jsou pro EU problémem, který ohrožuje mizející biodiverzitu a přináší hospodářské problémy nebo ohrožení zdraví. Proto se rozrostl tzv. unijní seznam invazních nepůvodních druhů, u některých z nově přiřazených však bude odložena účinnost. Rozšíření seznamu odhlasovaly členské státy na květnovém jednání v Bruselu. K současným 66 druhům tak přibylo 5 rostlin a 17 živočichů. Třetí aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Evropsku unii nabyla platnosti 2. srpna 2022.

Živé suvenýry z dovolené raději nevozte, mohou způsobit nenapravitelné škody

Přemýšleli jste někdy o tom, jak se k nám dostávají škůdci a choroby rostlin? Šíří se v důsledku změn klimatu nebo se na šíření podílí výrazně i člověk a jeho zásahy do životního prostředí? Mohu si dovézt z dovolené nějaké rostliny? Nehrozí nějaké riziko? To jsou jen některé z otázek, na které se Vám pokusíme v dalším textu odpovědět.

Dub červený: dříve nadějná dřevina, nyní spíše invazní druh

Strnady – 11. září 2017 – Dub červený (Quercus rubra L.) patří k nejvýznamnějším introdukovaným dřevinám v Evropě. Naši předci jej vysazovali do zahrad a parků a záhy zdomácněl i v lesích. Dosud chyběla širší analýza, jak si dub červený stojí ve středoevropských podmínkách z hlediska produkce a také vlivu na lesní stanoviště.