Tag Archives: hydrologie

Bioklimatolog a hydrolog Vladimír Krečmer oslavil významné jubileum

Uznávaný bioklimatolog a hydrolog Ing. Vladimír Krečmer, CSc., jenž celý život zasvětil lesnické vědě, oslavil na konci ledna své devadesáté narozeniny. Téměř 40 let svého pracovního života strávil ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM). Dále byl tajemníkem, místopředsedou i předsedou České bioklimatologické společnosti, zakládajícím členem a předsedou Národního lesnického komitétu. Byl také členem Československé akademie zemědělských věd (později České akademie zemědělských věd) a členem Expertní pracovní skupiny hejtmanů pro NP Šumava. Zde je jeho medailónek: