Tag Archives: Harrachov

Z harrachovské modřínové desítky se stane stovka

Při příležitosti 100. výročí založení státu Správa Krkonošského národního parku a město Harrachov doplní původní číslici "10" ještě o jednu "0". Harrachovská desítka je historická zajímavost. V roce 1929 byla na Bílém kopci nad Harrachovem vysázena modřínová číslice "10". Měla připomenout desáté výročí vyhlášení republiky. K vytvoření číslice 100, na počest letošního výročí založení státu, je zapotřebí provést těžební zásah v hranicích budoucí číslice "0" a poté vytvořit podsadbu modřínem opadavým v počtu 3 000 kusů na hektar.