Tag Archives: Energetické využití štěpky

Je správné využívat dřevní štěpku jako energetický zdroj?

V současné době se do popředí lesnického zájmu dostává zpracování těžebních zbytků – především jejich energetické využití. Je hned několik důvodů proč dřevní štěpku využívat, kromě bezprostředního ekonomického profitu pro vlastníky lesů je to fakt, že Česká republika se zavázala, že do roku 2020 bude 13 % využité energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Experti z České zemědělské univerzity v Praze a z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se však obávají, zda tímto způsobem nebude lesní půda ochuzována o důležité živiny a nebude tak postupně docházet k její degradaci. Proto se vědci rozhodli definovat a kvantifikovat možné přínosy i případná rizika odvozu zbytků po těžbě dřeva.