Tag Archives: cyklisté v lese

Řízený pohyb cyklistů na horských kolech v lese snižuje pravděpodobnost kolizí s ostatními návštěvníky, ukázala studie LDF MENDELU

Zda se cyklisté na horských kolech skutečně pohybují převážně na území Singletrailu Moravský kras, nebo vyjíždí i za jeho hranice do okolních lesů Mendelovy univerzity, zjišťovali odborníci Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF MENDELU. Výzkum ukázal, že řízená rekreace, tedy vytvoření zázemí pro konkrétní skupinu návštěvníků lesa za smluvně daných podmínek, má smysl. Méně pravděpodobnou se stává kolize s jinými skupinami návštěvníků a vlastníkovi lesa se v dané oblasti lépe komunikují i otázky hospodaření.