Tag Archives: chráněná hnízdiště

Zákazy vstupu v některých lokalitách Českého Švýcarska chrání hnízdiště vzácných ptáků

19845895 - a black stork ciconia nigra just took off

S prvním březnovým týdnem v Národním parku České Švýcarsko opět vstoupily v platnost dočasné zákazy vstupu do oblasti hnízdišť zvláště chráněných druhů ptáků. Předběžně se jedná o 24 lokalit rozptýlených po celém území národního parku, kde hnízdí sokolové stěhovaví, čápi černí nebo výři velcí.