Tag Archives: asanace dříví

Lesníci mohou získat peníze na nákup techniky, která usnadní boj s kůrovcem

Lesníci mohou ještě letos získat až 210 milionů korun na nákup techniky, kterou můžou využít k péči o lesy a lesní školky a usnadnit tak boj s kůrovcovou kalamitou. Nový program Investiční úvěry Lesnictví včera Ministerstvu zemědělství schválila vláda.

Ministr Toman: Situaci s kůrovcem na Vysočině nepodceňujeme

Kalamitní situaci s kůrovcem na Vysočině považuje ministr zemědělství Miroslav Toman za vážnou. Uvedl to v Jihlavě při čtvrtečním jednání s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem a zástupci lesního sektoru. Ministerstvo zemědělství (MZe) podle Miroslava Tomana k situaci přistupuje s plnou vážností a realizuje řadu kroků, které ji pomohou zvládnout.

Jak mohou drobní vlastníci bojovat s kůrovcem?

Poměrně často se drobným vlastníkům nasazuje psí hlava, že se nestarají o své lesy a jsou zdrojem lokálních problémů. Ale málokdo ví, že státní správa jim svými nařízeními svazuje ruce, seč může, a dělá z nich vlastníky nekompetentní, nezpůsobilé, nesvéprávné starat se zodpovědně o svůj majetek.

SVOL: Vlastník lesa se nemůže při zvládání kůrovcové kalamity zadlužit

Současná kůrovcová kalamita zasáhla lesy na velké rozloze naší republiky. Velké problémy s kůrovcem řeší nestátní vlastníci, kteří v souhrnu hospodaří na 1,1 mil. ha lesů. Pro některé to může být otázka přežití či zničení jejich majetku.  Ministerstvo zemědělství zřídilo stálou pracovní skupinu složenou ze zástupců širokého spektra institucí, jejímž úkolem je hledat řešení nejpalčivějších problémů vyvolaných kůrovcovou kalamitou. Na jejím třetím jednání dne 23. 7. 2018 vystoupil místopředseda SVOL Ing. Richard Podstatzký Thonsern s těmito návrhy:

V krajích vzniknou kalamitní štáby

Ve všech krajích postižených kůrovcovou kalamitou vzniknou kalamitní štáby, které umožní intenzivní, a především rychlejší spolupráci mezi resorty a kraji. Veškerou iniciativu za vyhlášení a koordinaci štábů převezmou krajské samosprávy. Na společném jednání na Ministerstvu zemědělství se na tom dohodl ministr zemědělství Jiří Milek a ministr životního prostředí Richard Brabec společně se zástupci Asociace krajů ČR. Všichni zúčastnění se rovněž shodli, že v současné chvíli není nezbytné vyhlášení stavu nouze.