Tag Archives: A?myslnA� tA�A?by

Lesy ČR zastavily úmyslné těžby dřeva. Ministerstvo doporučuje ostatním vlastníkům lesů to samé

Ministerstvo zemědělství s okamžitou platností a až do odvolání zastavilo úmyslnou těžbu dřeva ve státním podniku Lesy ČR. Požádalo o to také vedení ostatních resortů. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň obrací na vlastníky nestátních lesů. Důvodem jsou rozsáhlé škody v lesích způsobené větrem o minulém víkendu (pravděpodobně více než 1 milion metrů krychlových polomů) a přehlcení trhu dřevem z předešlých kalamit.

Ministerstvo zemědělství: Kalamitní dříví musí z lesa do konce března, ostatní těžba zakázaná není

Ministerstvo zemědělství včera vydalo nařízení, podle kterého musí vlastníci lesů odstranit do konce března příštího roku dřevo napadené kůrovcem nebo poničené letošními vichřicemi. Ostatní, takzvaná úmyslná těžba, zakázaná však není.

Majitelé lesů nesouhlasí s paušálním zákazem těžby

Členové republikového výboru Sdružení vlastníků obecních lesů na svém zasedání v Brně podrobili ostré kritice postup Ministerstva zemědělství při řešení kalamitního přemnožení podkorního hmyzu a žádají, aby nejvyšší orgán státní správy lesů zrušil návrh opatření obecné povahy spočívající v zákazu mýtních úmyslných těžeb smrku a borovice. Paušální zákaz cílových těžeb kůrovcovou situaci nevyřeší, naopak může uvrhnout do vážných ekonomických problémů vlastníky lesů v regionech, které nejsou kůrovcovou kalamitou zasaženy, ale i ohrozit zpracovatelské provozy, jejichž technologie jsou založené na zpracování částečného množství čerstvé hmoty.