Stepní stráň Hraničky: Místo pro přírodu se výrazně zvětšilo!

Český svaz ochránců přírody vykoupil několik dalších pozemků na entomologicky cenné lokalitě Hraničky nedaleko Moravské Třebové. V současné době zde již vlastní 1,24 ha pozemků, o něž pečuje tak, aby mohly být domovem co největšího množství různých živočichů a rostlin. Na Hraničkách se mimo jiné vyskytuje vzácný motýl hnědásek květelový.

Hraničky jsou k jihu obrácenou travnatou strání, rozdělenou několika pásy křovin. Pestrost zvyšují kamenné snosy (hromady kamenů nakupené v dávných dobách místními zemědělci ve snaze získat v neúrodném terénu alespoň malá políčka) a několik starých ovocných stromů.

Kromě hnědáska květelového, v minulosti běžného motýla, který však již na většině území republiky vymřel, zde najdeme i další zajímavé druhy hmyzu, například saranči vrzavou, modráska jetelového, okáče strdivkového, vřetenušku čičorkovou a mateřídouškovou či lišaje pryšcového, a také některé teplomilné druhy pavouků. Loňský orientační entomologický průzkum zde doložil mimo jiné 38 druhů denních motýlů a 18 druhů rovnokřídlých (kobylky a saranče).

Foto: hnědásek květelový, Hraničky, autor Jan Moravec

Lokalitu má v péči Pozemkový spolek Arion. „Hraničky jsou součástí komplexu zhruba dvou desítek drobných biologicky hodnotných lokalit v údolí řeky Třebůvky,“ říká Roman Kalous z pozemkového spolku. „To je zejména pro některé druhy motýlů velice důležité. Na jedné louce bez kontaktu s okolím dokážeme chránit vzácné květiny, ale ne motýly. Ti potřebují pro přežití větší území. My se staráme, aby podobné lokality nezarostly stařinou či dokonce křovím. To by znamenalo zkázu pro všechny zdejší vzácné obyvatele.“

Foto: saranče vrzavá, Hraničky, autor Jan Moravec

O většinu z těchto lokalit se pozemkový spolek stará na základě nějakých dohod s vlastníky. Hraničky jsou klíčovým územím nejen svojí polohou, kdy tvoří „most“ mezi dalšími podobnými ploškami v údolí Třebůvky, ale právě i proto, že zde je Český svaz ochránců vlastníkem pozemků a může tedy ještě mnohem efektivněji ovlivňovat jejich osud.

„Prvních tři čtvrtě hektaru na Hraničkách jsme vykoupili před čtyřmi lety,“ říká Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody. „Letos se nám podařilo přikoupit další půlhektar. Výkupy podobných míst mají velký smysl, protože u nás je silná tendence podobná zdánlivě neužitečná místa zalesňovat, aby přinesla alespoň nějaký ekonomický efekt. Z hlediska ochrany dnes tolik vzývané biodiverzity, tedy druhové rozmanitosti, je však zalesňování takovýchto bezlesých enkláv ohromným průšvihem. V lese luční a stepní druhy nepřežijí!“

Foto: vřetenuška obecná, Hraničky, autor Jan Moravec

Výkupy pozemků jsou realizovány z finančních prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu (účet č. 9999922/0800, www.mistoproprirodu.cz).

Úvodní foto: Stepní stráň Hraničky, autor Jan Moravec

Zdroj: Český svaz ochránců přírody