Stavy černé zvěře lze efektivně snižovat hlavně v lese!

Již několik let je všem, kteří se problematikou zvyšování stavů černé zvěře zabývají, jasné, že řešení problému je v lesních honitbách. Výše lovu černé zvěře v lesních honitbách je naprosto nedostačující.

Hlavní příčiny jsou:

1. Lov selat v období před naháňkami je v lesních honitbách minimální a naprosto nedostačující. Zvěř je tam zašetřována.

2. Lovu se nevěnuje náležitá pozornost, lov není dostatečně razantní, zvěř má v lesních honitbách absolutní klid.

3. Některé lesní honitby jsou tak málo lovecky obhospodařovány, až se z nich staly klidové zóny pro černou zvěř.

4. Lov černé zvěře v polích je díky neustále narůstajícímu podílu kukuřic, řepky a ostatních technických plodin velice obtížný.Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 29. listopadu 2012