Stanovisko ÚKZÚZ ke kácení smrků pichlavých poškozených mšicí smrkovou

logo ukzuzPřed rozhodováním o kácení je třeba vždy u každého stromu odborně posoudit, zda je takový zásah nutný. Až na výjimky však nejsou objektivní důvody k tomu, aby se již během podzimu 2015 a zimy 2015/2016 plošně kácely smrky pichlavé, které byly na jaře 2015 poškozeny mšicí smrkovou a následně i suchem. Lze očekávat, že většina stromů během příštího jara (a postupně v dalších letech) zlepší svůj zdravotní stav i vzhled vytvořením nového obrostu, pokud do té doby nebudou vystaveny nadměrné stresové zátěži. Aktuální odstranění je odůvodněné jen u jedinců, u nichž na jaře 2015 letorosty ve větší části koruny nevyrašily a v průběhu vegetace odumřely, anebo z jakýchkoliv důvodů prokazatelně hrozí nebezpečí pádu stromu.

Na jaře 2015 se zejména v západní části republiky přemnožila mšice smrková (Elatobium abietinum) a způsobila poškození smrků pichlavých („stříbrných“) v okrasných výsadbách. Sekce rostlinolékařské péče ÚKZÚZ ve spolupráci s odborníky z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ) a Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) se během jara a léta podílela na vyhodnocení situace a následně na přípravě článku, který v září t.r. vyšel v časopise Rostlinolékař č. 6/2015.

Dne 2.11.2015 odvysílala Česká televize v pořadu Události v regionech reportáž z Ústeckého kraje o kácení smrků poškozených mšicí smrkovou (k přehrání na http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/02.11.2015/, ČT1/ČT24, 18:00, začátek reportáže v čase 11 min 45 s). Textový záznam vysílání lze najít na webovém portálu Silvarium.cz (http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/tisice-stromu-na-ustecku-napadla-msice-ct-1). V reportáži zazněly argumenty, které odůvodňují potřebu kácet smrky pichlavé poškozené na jaře sáním mšice, aniž by se bral v úvahu různý stupeň poškození jednotlivých stromů, možnosti jejich regenerace a další aspekty.

ÚKZÚZ, VÚKOZ a VÚLHM doporučují, aby se před rozhodováním o budoucnosti každého stromu vždy odborně posoudila zvláště tato hlediska: skutečná úroveň poškození stromu ať již v důsledku jarního přemnožení mšice, tak letošního sucha, popř. jiných faktorů; předpoklad regenerace daného stromu (smrk pichlavý se obecně vyznačuje velmi dobrou regenerační schopností); reálná užitná hodnota jedince na stanovišti; možnosti a účelnost využití podpůrných opatření ke zlepšení vitality; riziko pádu stromu z hlediska provozní bezpečnosti.

Pokud jde o mšici smrkovou, je málo pravděpodobné, že by se její přemnožení opakovalo hned v následujícím roce; je ale každopádně žádoucí, aby se nárůst početnosti mšice od předjaří 2016 sledoval a v případě potřeby byly napadené stromy včas ošetřeny vhodným insekticidním přípravkem.

Proto až na opodstatněné výjimky nejsou objektivní důvody k tomu, aby se již během podzimu 2015 a zimy 2015/2016 plošně kácely poškozené smrky pichlavé. Lze očekávat, že většina stromů během příštího jara (a postupně v dalších letech) zlepší svůj zdravotní stav i vzhled vytvořením nového obrostu, pokud do té doby nebudou vystaveny nadměrné stresové zátěži. Aktuální odstranění je odůvodněné jen u jedinců, u nichž na jaře 2015 letorosty ve větší části koruny nevyrašily a v průběhu vegetace odumřely, anebo z jakýchkoliv důvodů prokazatelně hrozí nebezpečí pádu stromu.

Jednotlivé aspekty stavu a vývoje poškození smrků pichlavých v ČR v jarním a letním období 2015 jsou rozebrány ve výše zmíněném článku v časopise Rostlinolékař a jeho upravené webové verzi, která je přílohou tohoto stanoviska.

Kontakt: tel. 602 463 592, email: petr.kapitola@ukzuz.cz

Zdroj: www.agris.cz, 16. listopadu 2015