Před žacími stroji ochrání srnčata účinné vyhledávací zařízení s termovizí

Při senosečích v České republice každoročně zahyne okolo 50 tisíc srnčat, a to i přes snahu myslivců a zemědělců provádějících preventivní opatření v podobě akustických, optických nebo pachových plašičů.  Metody vyhledávání procházením porostů nebo za pomoci psů jsou velmi málo účinné a někdy i kontraproduktivní. Ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, v. v. i. v Praze – Ruzyni (VÚZT) proto vyvinuli vyhledávač použitelný u menších pozemků (cca 3 ha), jehož účinnost je srovnatelná s využitím dronů s termovizí.

Zařízení pro vyhledávání srnčat před senosečí VMT-VÚZT je koncipováno pro prohledávání porostů s využitím termovize. Použití termovize je vysoce spolehlivé. Toto řešení je originální, je chráněno patentem a bylo vyvinuto v rámci projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Jak uvádí autor projektu Antonín Machálek (na úvodním snímku), termokamera měří teploty jednotlivých pixelů zorného pole a vytváří obraz (termograf) buď v barevné, nebo černobílé škále. Obsluha pak může i podle tvaru posoudit, zda se jedná o srnče nebo jiné teplejší místo. Falešné indikace jsou rychle kontrolovatelné snížením výšky termokamery, případně přepnutím na denní barevnou kameru.

U této metody je termovize zavěšena na teleskopické tyči délky cca 4 metry, jejíž jeden konec je ukotven na břišním úchytu a táhlem k ramennímu popruhu  obsluhy, čímž je teleskopická tyč uchycena k obsluze pod ostrým úhlem. Na druhém konci teleskopické tyče je přes kloubový mechanismus  zavěšena termovize.

V úrovni ramen obsluhy je na teleskopické tyči  nebo na ramenním popruhu  přichycen záznamové zařízení s
monitorem, kabelem nebo bezdrátově propojené s termovizí. Obsluha  při procházení porostem natáčí teleskopickou tyč napravo a nalevo, čímž dochází k prohledávání porostu v pásu o šířce cca 10 metrů. Pokud se na monitoru ukáže bílé místo odpovídající velikosti srnčete, což je zcela zřetelné a nepřehlédnutelné ve srovnání s obrazem porostu na monitoru, obsluha postupně přitahuje teleskopickou tyč k sobě, až se obsluha přiblíží k srnčeti. Poté obsluha identifikuje předmět zájmu, označí místo, nebo zaznamená GPS souřadnice nebo dá pokyn k označení srnčete značkou s RFID čipem, případně dá pokyn k vynesení mláděte do bezpečí, pokud bude následovat bezprostřední sekání porostu.

„Termovizní vyhledávač VMT-VÚZT doporučujeme používat u menších pozemků (do 5 ha) s nižším porostem kvůli nutnosti procházení. V takových porostech je možné prohledat cca 3 ha za hodinu se 100% jistotou nalezení srnčat. Nejlepší výsledky vyhledávání jsou ještě před východem slunce nebo při husté oblačnosti,“ upřesňuje Antonín Machálek.

Vyhledávač je možné využít také pro vyhledávání kadaverů divokých prasat při prevenci šíření afrického moru prasat.
Výrobu tohoto zařízení bude zabezpečovat Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. na základě objednávky
podle konkrétních požadavků. Budou připraveny různé varianty s ohledem na možností dalšího využití termovize
a také podle ceny. Cena základního provedení je 39 tisíc Kč bez DPH.

Více informací a formulář objednávky najdete zde: http://www.vuzt.cz/web/novinky/vyhledavani-srncat4.pdf

A také v metodice http://www.vuzt.cz/svt/vuzt/novinky/metodika2019Machalek.pdf

Kontakt na autora projektu:

Ing. Antonín Machálek, CSc., tel.: +420-233 022 372
E-mail: antonin.machalek@vuzt.cz

Zdroj: http://www.vuzt.cz, foto: Antonín Machálek