Správa Krkonošského národního parku letos zpracovala rekordní objem kůrovcového dříví

Situaci s přemnožením lýkožrouta smrkového řeší lesníci i na území Krkonošského národního parku (KRNAP). Letos byla správa parku nucena zpracovat rekordní objem kůrovcem napadeného dřeva – více než 52 tisíc metrů krychlových. Díky maximálnímu nasazení krkonošských lesníků se však daří masivní šíření kůrovce brzdit.

Od roku 1994 se jedná o nejvyšší objem kůrovcových těžeb. Vysoké objemy jsme měli v letech 2008–2010 jako následek orkánů Kyrill a Emma. Tehdy to bylo ročně cca 27 tisíc metrů krychlových,“ říká Václav Jansa, vedoucí odboru péče o národní park. „I přestože se letos jedná o nejvyšší objem zpracovaného kůrovcového dřeva za poslední léta, tak je ve skutečnosti relativně nízký, protože díky intenzivní péči a houževnaté práci krkonošských lesníků se podařilo šíření kůrovce účinně brzdit,“ dodal. Současnou situaci nám samozřejmě neulehčuje ekonomická situace na trhu se dřevem a nedostatek těžebních kapacit.

Správa KRNAP letos plánovala v krkonošských lesích vytěžit 80 574 m3. Vývoj kůrovcových těžeb a špatný odbyt dřevní hmoty nás přiměl k téměř absolutnímu zastavení plánovaných úmyslných těžeb, zaměřených na přeměnu lesních porostů, a k soustředění veškerých dostupných kapacit na omezení šíření kůrovce. Prakticky zasahujeme jen v lokalitách, kde to ukládá lesní zákon a kde hrozí masivní šíření kůrovce. V protikladu k této intenzivní lesnické činnosti stojí bezzásahové lokality, jako například Obří důl nebo prameny Mumlavy, kde přírodě ponecháváme volnou ruku, aby si se současnou situací poradila sama.

Celkovou situaci neulehčuje ani bezmála kritická výkupní cena dřeva. Jestliže průměrné zpeněžení v roce 2017 bylo 1 513 Kč za m3, pak v roce 2018 kleslo na 1 223 Kč a odhad letošního roku je na pouhých 700 Kč za m3. K přibližování jsou přitom používány nákladné šetrné technologie, prudce vzrůstá zejména podíl lanovkového přibližování. V důsledku toho je po odečtení nákladů na těžbu v současné době ztráta na jednom m3 přibližně 400 Kč.

Již nyní se lesníci připravují na příští rok, protože lze očekávat, že se situace výrazně nezlepší a nutnost zasahovat proti kůrovci bude stejně aktuální jako letos.

Přehled těžební činnosti Správy KRNAP

rok těžba celkem z toho nahodilá z nahodilé hmyzová % nahodilé % hmyzové z nahodilé
1994 108 873 73 981 17 701 68 % 24 %
1995 122 075 81 915 22 009 67 % 27 %
1996 153 458 133 999 21 899 87 % 16 %
1997 162 352 127 904 20 943 79 % 16 %
1998 134 186 72 568 13 163 54 % 18 %
1999 118 058 52 199 6 847 44 % 13 %
2000 108 277 40 012 5 370 37 % 13 %
2001 91 057 24 744 1 667 27 % 7 %
2002 81 069 27 710 758 34 % 3 %
2003 95 700 34 513 1 928 36 % 6 %
2004 102 795 24 330 2 221 24 % 9 %
2005 94 869 31 031 2 313 33 % 7 %
2006 93 111 39 574 5 621 43 % 14 %
2007 122 320 117 894 16 456 96 % 14 %
2008 95 484 57 499 28 707 60 % 50 %
2009 93 243 57 339 27 229 61 % 47 %
2010 115 038 58 574 26 849 51 % 46 %
2011 106 961 50 293 16 820 47 % 33 %
2012 112 290 40 344 10 853 36 % 27 %
2013 99 099 34 979 16 722 35 % 48 %
2014 101 098 38 487 18 200 38 % 47 %
2015 96 317 30 568 17 953 32 % 59 %
2016 99 745 29 491 14 686 30 % 50 %
2017 100 340 21 372 5 275 21 % 25 %
2018 92 940 66 034 33 480 71 % 51 %

Podle tiskové zprávy KRNAP, red.

Foto: archiv redakce