Souhlas se zpracováním osobních údajů pro neobchodní účely

Podmínky zpracování osobních údajů:

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště, e-mail: admin@vulhm.cz, telefon: +420 257 892 222, IČO: 00020702.
  • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  • Osobní údaje zpracováváme z důvodu informování o nových poznatcích v lesnickém a mysliveckém výzkumu, publikovaných na internetových stránkách lesaktualne.cz, dále z důvodu rozesílání informací o nově vydaných publikacích pro vlastníky lesa, vydávaných VÚLHM a z důvodu informování o akcích (seminářích, konferencích apod.), pořádaných VÚLHM.
  • Předmětem zpracování je pouze e-mailová adresa. Uvedený osobní údaj za tímto účelem budeme uchovávat maximálně 5 let.
  • Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme žádné třetí osobě s výjimkou institucí k tomu zmocněným zákonem.
  • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme v rozporu s GDPR. Odvolání souhlasu a žádost o změnu je třeba zaslat na email cizkovam@vulhm.cz.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.