Soud zamítl žádost CE WOOD k delší lhůtě pro doložení majetku

Krajský soud v Brně, který řeší insolvenční návrh na lesnickou společnost CE WOOD, zamítl její žádost o prodloužení lhůty k předložení seznamu majetku a závazků. Lhůta tak končí dnes. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. Návrh na insolvenci podala brněnská společnost NIKAS družstvo kvůli pohledávce 392.000 Kč, později se k němu připojily i Lesy ČR, podle nich mají za CE WOOD pohledávky po splatnosti v celkovém objemu 206 milionů Kč.

CE WOOD požádal soud o prodloužení lhůty k předložení seznamu majetku a závazků s odůvodněním, že loni v říjnu se porouchal počítačový server, na němž má podnik nainstalovaný účetní a informační systém podniku. „Bohužel v takovém rozsahu, že jsme museli čekat na dodání potřebného náhradního dílu z USA téměř do Vánoc, kdy byl systém zprovozněn. V důsledku toho jsou data našeho účetního roku od 1. září 2010 neúplná a jsou průběžně doúčtována,“ uvedl předseda představenstva CE WOOD Ivan Doubrava.

Soud ale tento důvod neuznal. Podle něj povinností každého podnikatelského subjektu je zajistit v každém okamžiku řádné vedení svého účetnictví. Nelze prý akceptovat, že vedení účetnictví „stojí a padá se správným fungováním pouze výpočetní techniky“.

Doubrava se navíc ve své žádosti zavázal, že požadovaný seznam zaměstnanců ve stanovené lhůtě předloží. Podle soudu tak ale neučinil. „Dlužník měl dostatečný časový prostor, aby si tyto seznamy zajistil. V neposlední řadě je potřeba poukázat na skutečnost, že dlužník svá tvrzení žádným způsobem nedoložil, a insolvenční soud tedy nemá možnost žádným způsobem ověřit pravdivost dlužníkových tvrzení,“ uvedl soud v odůvodnění. Navrhovatel insolvenčního řízení – dřevařská společnost NIKAS družstvo, označil za další věřitele podniku CE WOOD město Jeseník, firmy Biocel Paskov, M – PRO, DUBL M a Miroslava Strapka.

Lesy ČR ve svém návrhu na insolvenci dokonce uvedly, že CE WOOD je v úpadku. Má prý více věřitelů, peněžité závazky jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen CE WOOD plnit. Za další věřitele Lesy ČR označily například státní podnik Vojenské lesy a statky ČR, společnosti Dřevo Chalupa, Dřevo-Málek, Slovnaft Česká republika či Komerční banku.

Skupina CE WOOD se zabývá výrobou, zpracováním a prodejem dřeva. V posledních dvou letech se ocitla v insolvenci dvakrát – v roce 2009 na návrh Lesů ČR a loni v listopadu na návrh moskevské Volkswagen Group Finanz.

 Zdroj: www.agris.cz