Sluka lesní

Sluka lesní se pomalu vytrácí ze zájmu našich myslivců. Jako zvěř v zákonu o myslivosti sice stále ještě zůstává, avšak vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 se dostala do seznamu zvláště chráněných živočichů jako ohrožený druh, a tak vyhlášky č. 245/2002 sb. a 480/2002 sb. o době lovu, sluku lesní vůbec neuvádí. Lov sluky lesní je možný pouze na zvláštní povolení odboru životního prostředí příslušného okresního úřadu, a pokud myslivci o povolení lovu zažádali, zpravidla jim nebylo vyhověno, a proto již o lov ani nežádají.

Jak to tedy se slukou lesní vypadá?

U nás ohrožený druh a našim myslivcům postupem času stále vzdálenější a méně známý druh zvěře. Co víme o této krásné a tajemné pernaté zvěři? V současné době, pokud se o slukách objeví nějaký článek, jedná se zpravidla jen o nostalgické vzpomínky starších myslivců na jarní tah, kterým dříve začínala lovecká sezóna. Musím však přiznat, že i tehdy, kdy doba lovu sluky byla od 1. září do 15. dubna, se chodilo na sluky poměrně málo, a bylo dost myslivců, kteří sluku vůbec neznali. Přesto si pamatuji, bylo to ještě před válkou, snad v roce 1939, jsme s tatínkem jednoho jarního večera poslouchali vysílání brněnského rozhlasu o tom, jak si vyšel na jarní tah sluk do příměstských lesů „stréček Křópal a Jozéfek Melhoba“ (v té době dost populární postavičky). Bylo dobře slyšet kvorkání a pískání sluk a samozřejmě i vystřelené rány a vše bylo doprovázeno zajímavým komentářem.

Jako průměrný lov v bývalé ČSR za léta 1924 – 1929 uvádí Farský (1935) 7525 sluk lesních a Vach (1997) pro období 1985 – 1989 uvádí pro Českou republiku 1500 – 3000 hnízdících párů. V tomto století je ve statistickém výkazu Mysl 1 01 vykazován lov sluky lesní jen v roce 2001, a to 8 kusů a v roce 2002 celkem 24 sluky.

V současnosti jsme jediná země v Evropě, která „zachraňuje“ tento ohrožený druh zvěře, ale jak? Největším predátorem sluk je černá zvěř a ta se nám neutěšitelně množí tak, že hnízdění sluk téměř vylučuje a k tomu má ještě armádu dalších pomocníků – lišky, jezevce, kuny, ježky a výry. V dnešní době dá se říci, že „sluku viděti = mimořádné štěstí míti“. A tak u nás, snad v jediné evropské zemi, o sluku ztratili zájem nejen myslivci, ale také ornitologové a ochranáři. Domnívám se, že je vhodné, zvláště mladší myslivce, seznámit se jak to se slukou lesní vypadá jinde. Více zde

Zdroj: www.myslivost.cz, 4. dubna 2012