Sledujte život jelenů v Doupovských horách

Na internetu je dostupný nový portál ZVĚŘ ONLINE, kde můžeme téměř  v reálném čase sledovat život jelenů, siků a divočáků označených GPS obojky. Sledovaní jedinci jsou z oblasti Doupovských hor a Šumavy. Portál je dostupný na adrese zver.agris.cz.

Celý projekt začal již v roce 2009, kdy se Vojenské lesy a statky ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze  rozhodly sledovat jeleny sika pomocí GPS telemetrie. To spočívalo v označení jelenů obojky vybavenými GPS zařízením umožňujícím sledování jejich pohybu. Data tehdy byla stahována v pravidelných intervalech (např. měsíčních), ale uživatel neměl on-line přístup k informaci, kde se zvíře nachází. V roce 2010 se ovšem objevily obojky s modulem GSM. Ten si můžeme představit jako standartní mobilní telefon. V obojku je zabudována SIM karta a ta odesílá aktuální polohu pomocí SMS uživateli.

Tato data jsou využívána především pro zkoumání života  zvěře ve vztahu k působeným škodám na lesních a zemědělských porostech a šíření nepůvodních druhů. Jsou ale také dostupná prostřednictvím portálu “ ZVĚŘ ONLINE “ široké veřejnosti pro možnost sledování životních návyků sledovaných druhů. V současné době je možné sledovat 25 kusů jelení zvěře v Doupovských horách a také šesti divočáků na Šumavě.

Vývoj a provoz portálu je na České zemědělské univerzitě v Praze zabezpečen spoluprácí  Katedry myslivosti a lesnické zoologie Fakulty lesnické a dřevařské a Katedry informačních technologií Provozně ekonomické fakulty.

Zdroj: zver.agris.cz, 14. května 2013