Orkán Kyrill odhalil genetické rozdíly

Orkánem Kyrill zničené stromy na úbočí Sněžky mají jinou genetickou skladbu, než dřeviny v nepoškozené části. Zjistili to odborníci z útvaru biologie lesních dřevin VÚLHM, v.v.i., kteří zkoumali stromy v oblasti, kterou se v noci z 18. na 19. ledna 2007 prohnala ničivá bouře.

Pomocí analýz isoenzymů výzkumníci zjistili, že rozvrácená část sledovaného porostu na úbočí Sněžky se vyznačuje genetickou skladbou, která se odlišuje od nepoškozené části.  Jak odborníci uvádí ve svém článku, genetické rozdíly mezi oběma částmi jsou poměrně malé ve srovnání s tím, v jaké míře se odlišují od porostů v jiných lokalitách a přírodních lesních oblastech České republiky. Jsou však na druhé straně výraznější, než genetické rozdíly mezi částmi nepoškozeného porostu z různých nadmořských výšek. V poškozené lokalitě pokračuje v současné době další výzkum smrkových porostů a populací.

Tlaková níže Kyrill, která se rozvinula do ničivé bouře a zasáhla území České republiky, nejvíce postihla v oblasti Krkonoš východní část, zejména lesní správy Horní Maršov, Pec pod Sněžkou, Černý důl a Svoboda nad Úpou.

A právě v rámci lesní správy Horní Maršov, na jihovýchodním úbočí Sněžky, se nachází plocha, která se stala středem bádání. Autoři řešili otázku, zda a do jaké míry mohou různé části porostu vykazovat rozdílnou genetickou skladbu. Za tímto účelem byly na sledované lokalitě provedeny analýzy isoenzymů, tj. různých, geneticky kódovaných variant enzymatických bílkovin. Takto byla hodnocena nepoškozená i rozvrácená část porostu. Měřena byla rovněž výška a tloušťka stromů. Pomocí dendrochronologie, tj. metody datování, založené na analýze letokruhů dřeva, bylo sledováno i stáří porostu, jehož spodní hranice byla odhadnuta na 90-170 let.

Zdroj: O. Ivanek, P. Novotný, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., K. Matějka, IDS