Sezóna hořečků nahořklých

hořeček nahořklýNa Trutnovsku na louce nedaleko Velkého Vřešťova letos vykvetlo několik set vzácných hořečků nahořklých. Takzvaná Hořečková stráň má rozlohu necelého půl hektaru. Louka je jednou z nejvýznamnějších přírodních lokalit regionu, kromě hořečku zde roste i vemeník dvoulistý, kruštík širolistý, čistec německý a další. Vyskytují se zde také teplomilné druhy hmyzu, např. cikáda chlumní, ostruháček švestkový nebo okáč strdivkový. Zákonem chráněný hořeček nahořklý je zhruba 30 centimetrů vysoká, mírně rozvětvená bylina se světle fialovými zvonkovitými květy, kterých může být na jedné rostlině i několik desítek. Rostlina, která se před sto lety vyskytovala téměř běžně na suchých pastvinách, nyní přežívá v posledních desítkách lokalit.

Na kvetení hořečků má zřejmě má velký vliv počasí. V uplynulém roce byl v této lokalitě výskyt hořečků velmi slabý. Vzhledem k poněkud nevyzpytatelnému růstu hořečků je nutné důsledně chránit veškeré jejich dochované lokality a vhodnou péčí o pozemky je udržovat v co nejlepší kondici. Například louky by se měly sekat časně z jara a potom až na konci podzimu po odkvětu hořečků. Vhodné je také narušování drnu pro klíčení semen.

Vědci z výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti vyvinuli reprodukční metodu in vitro pro příbuzný hořec jarní. Pro Záchranný program hořce jarního byla standardizována metoda reprodukce stávající populace mikropropagací in vitro. Mikropropagační postupy in vitro (klonové množení v explantátových kulturách) jsou stále častěji používány jako jedině možný způsob konzervace ohrožených genotypů a jejich efektivní reprodukce. Jednou z nepřehlédnutelných výhod mikropropagačních postupů je možnost namnožení neomezeného počtu identických jedinců z ohrožené populace v relativně krátkém časovém období, přičemž množství odebíraného rostlinného materiálu pro založení primárních kultur (většinou meristematická pletiva nodálních segmentů) je minimální a původního dárce nepoškozuje.

Metoda reprodukce je popsána v publikaci „Mikropropagace hořce jarního“, která je k dispozici na: http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/lp_2009_11.pdf

Připravila redakce; zdroj fotografie: www. commons.wikimedia.org