Seminář: Invazní škodlivé organismy v lesích ČR

požerek lýkožrouta smrkového

Ještě dnes a zítra se mohou zájemci z řad odborné lesnické veřejnosti hlásit na seminář Invazní škodlivé organismy v lesích ČR, který se uskuteční v Praze 25. 2.

Invazní organismy představují celosvětový problém. Významně se dotýkají i lesního hospodářství. Vedle druhů, které se rozšířily na naše území již v předminulém nebo v první polovině minulého století, se stále více prosazují organismy, které se šíří v posledních letech, respektive desetiletích. Jejich význam je zatím z hospodářského pohledu až na výjimky relativně nízký, ale potencionálně představují, zejména v souvislosti s globálními klimatickými změnami, významné nebezpečí. To se již v posledních letech u některých druhů nejen v lesním hospodářství prokázalo. V současné době je obrana proti jejich šíření, jejich kontrola a možnosti eradikace upravena i legislativně. Ne vždy je odborná veřejnost dostatečně informována o spektru invazních druhů, jejich významu a možnostech kontroly a obrany proti nim. Tento seminář by měl přinést souhrnnou informaci o invazních druzích v lesním hospodářství a jejich významu.

Odbornou akci pořádá Česká lesnická společnost ve spolupráci s Komisí ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe (poradci obdrží za účast 30 bodů).

Začátek akce: 25. 2. 2015 08:30

Konec akce: 25. 2. 2015 16:00

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

Kontaktní telefon: 602 298 802

Kontaktní e-mail: zahradnik@vulhm.cz

Přihláška a více informací ke stažení zde: