Sedmého září: Mezinárodní den čistého ovzduší

OSN vyhlásila na 7. září Mezinárodní den čistého ovzduší. Jak je na tom s ovzduším Česká republika? Přes 60 % obyvatel ČR žije v oblastech, kde jsou (alespoň u jedné škodliviny) překračovány zákonné limity pro obsah znečištění v ovzduší. Ovšem přísnější mezinárodně doporučený hygienický limit Světové zdravotnické organizace pro koncentraci nebezpečného jemného prachu u nás splňují jen odlehlé lokality na Šumavě a několika dalších místech.

Česká republika patří mezi země s největším spadem rtuti na čtvereční kilometr v Evropě. Padesát pět procent tohoto spadu pochází ze zdrojů na území ČR (hlavním zdrojem jsou uhelné elektrárny). ČR patří paradoxně i do desítky zemí, které nejvíce přispívají ke znečištění Baltského moře rtutí, sice daleko méně než Polsko či Německo, avšak je jediným znečišťovatelem, který neleží přímo u moře.

Srovnání s EU. Česká republika vykazuje jedny z nejvyšších koncentrací PM10 i PM2,5 v EU. V ČR jsou překračovány denní i roční koncentrace PM10 dokonce i na pozaďových měřicích stanicích, což je v rámci EU unikum. Obyvatelé ČR jsou zároveň na pátém místě v míře vystavení znečištění PM2,5, což zásadně nepříznivě ovlivňuje jejich zdravotní stav. ČR má rovněž čtvrté nejvyšší koncentrace přízemního ozonu.

Foto: les poničený imisemi, Kněhyně, Beskydy, autor Jan Řezáč

Hlavními zdroji znečištění v celé ČR jsou lokální topeniště (zejména na uhlí), uhelné elektrárny a teplárny (hlavní zdroj látek, z nichž vzniká prach až v ovzduší, a látek, z nichž vzniká přízemní ozon, a také hlavní zdroj rtuti a oxidu uhličitého). Doprava je dominantním zdrojem znečištění ve velkých městech (zejména v Praze a Brně). Průmyslové podniky mají v konkrétních lokalitách dominantní vliv a plošně jsou hlavním zdrojem těkavých organických látek. Zemědělství (chov hospodářských zvířat a aplikace minerálních dusíkatých hnojiv) je hlavní příčinou znečištění čpavkem. Nezanedbatelným zdrojem znečištění ovzduší je přenos ze zahraničí (zejména z Polska), ale také do zahraničí (zejména do Německa).

Více informací zde.

Zdroj: https://ekolist.cz/, tisková zpráva Hnutí Duha

Úvodní foto: elektrárna Chvaletice, autor Jan Řezáč