Sdružení vlastníků lesů zaslalo dopis do sněmovny. Žádá poslance o pomoc

Ve středu 19. prosince začne v Poslanecké sněmovně závěrečné projednávání vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019. Co přinese lesům? Ptají se napjatě vlastníci lesů v České republice, kteří jsou v současné době v důsledku sucha v nelehké situaci a ještě obtížnější to budou mít příští rok vzhledem k rozvoji kůrovcové kalamity. Ministerstvo zemědělství přislíbilo navýšit původní částku v rozpočtu určenou pro podporu lesního hospodářství zhruba na dvojnásobek, tedy cca z 600 milionů korun a 1,15 miliardy. Skupina poslanců podala pozměňovací návrh navyšující finance pro lesy o 5,8 miliard korun. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů  (SVOL) před závěrečným hlasováním o rozpočtu napsalo dopis všem poslancům a žádá je o pomoc.

Ve světle stále narůstajících škod v důsledku sucha a rozvoje kůrovcové kalamity, které se nyní odhadují už na 18 miliard korun, se tato podpora ukazuje jako naprosto nezbytné minimum. SVOL proto považuje přijetí zmíněného pozměňovacího návrhu a zákonné zakotvení podpory lesního hospodářství za nutné a vhodné.

Na jednání Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny (16. 11. 2018) ministr zemědělství konstatoval, že v rozpočtu na rok 2019 je vyčleněno 600 milionů korun pro lesní hospodářství, které zahrnují zejména výplatu příspěvků na hospodaření v lesích. Tato částka ale bude v roce 2019 navýšena o 200 milionů korun z nespotřebovaných výdajů a o 300 milionů z předpokládaných úspor resortu na likvidaci kůrovcové kalamity na celkovou částku 1,15 miliardy korun. V případě potřeby bude resort žádat vládu o další finanční prostředky na mimořádná opatření proti kůrovci.

Poslanec Vlastimil Válek navrhoval nastartovat dlouhodobý trend postupného navyšování finančních prostředků v rozpočtu na řešení problémů spojených s vodou a lesy. Určitým způsobem tak „předzavázat“ tvorbu rozpočtu v příštích letech.
Mnoho se toho již napsalo o významu lesů pro zadržování vody a celkový vodní režim v krajině. Poslanec Jaroslav Martinů upozornil na obrovský problém výparu vody, který se za poslední desetiletí dramaticky zvedl v důsledku zvyšování teploty a sucha. Zmínil hynutí lužních lesů, rychlé usychání staletých dubových lesů a celkový nedostatek vody v krajině.

Obavy o osud lesů na Náchodsku vyjádřil poslanec Jan Birke. Město Náchod je poměrně významným vlastníkem lesů a kůrovec se k nim začíná dostávat z polské strany. S tím vyvstávají značné problémy. Čím větší sucho a teplo, tím lepší má kůrovec životní podmínky. Podle pana poslance zmíněná 1,15 mld. Kč zcela určitě nebude stačit, protože mnohem větší problém s kůrovcem přijde příští rok, který vidí jako velmi kritický. A proto podpořil ministra v jeho úsilí o navýšení finančních prostředků na podporu vlastníků lesů.

Poslanec Josef Kott vyjádřil názor, že na řešení současné situace v našich lesích by se mělo svými finančními možnostmi výrazně podílet i Ministerstvo životního prostředí.

Na jednání výboru byl pozván i člen předsednictva SVOL pan Radomír Charvát, který poukázal na vztahy mezi kácením lesů, nezalesněnými pasekami, vysokým výparem vody, ochlazováním či naopak oteplováním planety, poutáním uhlíku v mladých zdárně rostoucích lesích. Zdůraznil, že kůrovcová kalamita je v současné době kalamitou ekologickou, ale zároveň, a to úplně nejvíc, kalamitou ekonomickou. Pokud se nebude v zákonné lhůtě zalesňovat, tak nastane opravdový problém s vodou a celá společnost teprve pochopí význam lesů.

Letošní listopad byl druhým nejsušším v historii měření. Za měsíc spadlo v Česku průměrně osmnáct milimetrů srážek, což je osmnáct litrů vody na metr čtvereční. Horší byl pouze listopad 2011, kdy téměř nepršelo. Přitom lesy potřebují pravý opak, dlouhou zimu a hodně srážek.

SVOL k tomu dodává:

„Lidé dnes žijí stále víc odtrženi od reálného světa venkova, hospodaření a přírody. Ti, kteří nikdy nebyli v lese, neviděli veverku, neslyšeli kukačku nebo pozapomněli na význam lesů pro koloběh vody v přírodě, pak podléhají snadněji představě, že se stále ještě nic moc neděje, ale ono se děje.  Nelze spoléhat na zázraky, že na jaře kůrovec nevylétne. My, vlastníci nestátních lesů proto znovu žádáme všechny poslance, aby při závěrečném hlasování o státním rozpočtu na rok 2019 mysleli na zachování a obnovu lesů pro příští generace.“

Text pozměňovacího návrhu najdete zde.

Podle tiskové zprávy SVOL, red.

Ilustrační foto požerku lýkožrouta smrkového: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_wjarek