Reakce MŽP na dnešní zamítnutí kasační stížnosti MŽP k rozsudku o Plánu péče NP Šumava 2014–2017

Běžného návštěvníka Šumavy se absence plánu péče nijak nedotkne.

Nejvyšší správní soud dnes zamítl kasační stížnost MŽP proti rozsudku Městského soudu v Praze, který byl vydán k žalobě zástupců některých šumavských obcí proti procesu schválení Plánu péče NP Šumava 2014–2017. V tuto chvíli MŽP čeká na podrobné odůvodnění rozsudku.

Několik šumavských obcí zažalovalo postup ministerstva při schvalování plánu péče v průběhu roku 2013 a 2014. MŽP v roce 2013 vyjmulo z návrhu plánu péče, o kterém se již dohodla Rada NP Šumava, nezákonnosti, a následně ho odeslalo do připomínkového řízení. Tento postup označil soud za procesně vadný a MŽP tak postup musí změnit a postupovat dle rozhodnutí Městského soudu v Praze.

Žaloba obcí se netýkala obsahu plánu péče, ale procesní záležitosti, kdy MŽP ve snaze předejít možným komplikacím s nezákonnostmi v tehdejší verzi plánu péče, tyto nezákonnosti v dobré víře odstranilo, a bez odkladu poslalo plán péče do připomínkového řízení.

Ministerstvo životního prostředí nyní bez dalšího odkladu zruší protokol o schválení Plánu péče o NP Šumava na období 2014–2017. Bez dalšího odkladu také začne Správa NP projednávat návrh plánu péče ve verzi z října roku 2013, jak jí uložil městský soud. Nutno však podotknout, že se ministerstvo i správa budou muset v tomto případě vypořádat s nezákonnostmi, které tato verze obsahuje.

Správa NP již zahájila práce na přípravě nového plánu péče a veškerá pozornost tak nyní bude zaměřena na jeho rychlé projednání a schválení. Je v zájmu nás všech, tedy jak MŽP, tak Správy NP Šumava a věříme, že i obcí, aby nový plán péče začal platit nejpozději v roce 2016.

Zároveň je nutné připomenout, že absence platného plánu péče nemá jakýkoliv vliv na návštěvníky parku, ani na místní občany. Plán péče je výhradně odborným „provozním“ dokumentem, podle kterého postupuje Správa NP při péči o území národního parku. Plán péče v žádném případě nesouvisí se zákazy či omezeními vstupu do parku. Ty jsou řešeny zákonem o ochraně přírody a krajiny a jeho vyhláškami (např. o zonaci), které platí a budou platit i nadále bez ohledu na platnost plánu péče.

Běžného návštěvníka Šumavy se tak absence plánu péče nijak nedotkne.

Zdroj: P. Roubíčková, tisková mluvčí MŽP, 6. února 2015