Zákaz vstupu na místo těžby dřeva

Poradna QAZákaz vstupu na místo těžby dřeva
Stanislav zeptal se před 5 roky

Dobrý den, v případě, že se v lese těží, je těžař, či vlastník lesa povinen označit přístupovou veřejnou cestu zákazem vstupu? Nebo se zákaz vstupu rozumí automaticky, když je přítomná těžká technika? Děkuji za vysvětlení.

1 Odpovědi
Marta Čížková Personál odpověděl před 5 roky

Dobrý den,
těžař, či vlastník lesa není povinen označit přístupovou veřejnou cestu zákazem vstupu. Je pouze na jeho dobré vůli, zda místo těžby označí např. cedulkami, které návštěvníky upozorní na nebezpečí.   
Podle Zákona o lesích č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), § 20 (Zákaz některých činností v lesích) je v lesích zakázáno vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví.
Podle § 19, odst. 3 na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce. (Stává se tak např. v době honů).