Jaké dřeviny smím sázet v lese

Poradna QAJaké dřeviny smím sázet v lese
Karel Jindáček zeptal se před 4 roky

Kde najdu legislativně uzákoněno, které druhy dřevin mohu, a hlavně které nesmím sázet (/sít) v lese? Jedná se mi hlavně o méně tradiční druhy (platan, cedr, střemcha, moruše, oskeruše, dřín, jilm, jírovec, kaštan jedlý, ořešák, akát, apod.). Co když je nenabízejí v lesní školce? Mohu přenášet semena ze stromů mimo les do lesa?

1 Odpovědi
Jan Řezáč Personál odpověděl před 4 roky

Dobrý den, výsadbu vhodných dřevin v lesích obecně upravuje Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů. Zde jsou pro dané přírodní podmínky navržena, doporučena vhodná skladba domácích dřevin. U domácích dřevin či keřů je tedy spíše nutné posoudit konkrétní přírodní podmínky (nadmořská výška, kvalita půdy, dostatek vody, průměrné srážky, teplota apod.) Zmiňované druhy, až na jilmy, jsou poměrně nenáročné. Jírovec, ořešák, kaštanovník lze uplatnit v omezené míře. Cizokrajné, exotické dřeviny (cedr, platan) není možné v lesích masivně sázet, snad pouze jednotlivě na okrasu (např. na křižovatkách cest). Akát je velmi nebezpečná invazní dřevina a jeho rozšiřování se vůbec nedoporučuje. Přenos semínek za stromů a keřů z míst mimo les do lesa u méně běžných domácích druhů dřevin a keřů v zásadě možný je. Rizikem je, že často nevyklíčí. Při plánování výsadby vám také může pomoci místní odborný lesní hospodář.