Původ „průmyslového melanismu“ odhalen, Čeští entomologové pro prestižní časopis Science

Původně bílý motýl z čeledi píďalkovitých (Geometridae) drsnokřídlec březový (Biston betularia), jehož dokonale maskovala kůra břízy, najednou v 19. století v Anglii v letech průmyslové revoluce úplně zčernal. Příčin tmavnutí motýla je více. Kromě zčernalých stromů, na nichž byly bílé můry snadnou kořistí pro ptáky, jsou to i těžké kovy, které se ve znečištěném prostředí vyskytují. Ty podporují produkci černého barviva melaninu. A když se v roce 1975 začala po zásahu vlády čistota přírody v Británii opět zlepšovat, vrátilo se můře i původní bílé maskování. Světlá barva maskovala skvěle motýla, když byl ve dne přitisknut na lišejníky porostlé kůře listnáčů. Obdobnými proměnami prošla tajemná můra i v Česku, podle zjištění entomologů se černá forma hojně vyskytuje především ve znečištěné Praze, Brně, Ústí nad Labem či na Ostravsku, překvapivě i na Jižní Moravě anebo ve středních Čechách, naopak v jižních Čechách se drsnokřídlec vyskytuje v podstatě jen v bílém zbarvení.

Výzkumu genetické podstaty formy carbonaria již byla v minulosti věnována velká pozornost. Navzdory tomu, že se mezi genetiky a evolučními biology stala jakousi „celebritou“, se však do této chvíle podařilo pouze zjistit, že carbonaria je řízena dominantní mutací neznámého genu. Nové poznatky o genetické mutaci můry přinesl v těchto dnech článek v prestižním časopisu Science, který vznikl v rámci mezinárodní spolupráce dvou vědeckých skupin, týmu prof. RNDr. Františka Marece, CSc., a Mgr. Martiny Dalíkové z Biologického centra AV ČR  a  týmu Ilika Saccheri, Arjena E. van’t Hof a Nicol Edmondsové z Liverpoolské univerzity. Vědci identifikovali molekulární markery v těsné vazbě s mutací carbonaria a analýzou DNA velkého množství odchycených jedinců i muzejních exemplářů obou forem, původní typica a mutantní carbonaria, prokázali, že všechny anglické exempláře carbonaria mají společný původ a že tato forma vznikla jedinou mutační změnou. Vazebným mapováním též prokázali, že gen carbonaria leží v oblasti genomu, jež odpovídá chromozomu 17 modelového druhu bource morušového (Bombyx mori). „V naší laboratoři jsme pak identifikovali homologní chromozom 17 u drsnokřídlece a lokalizovali oblast genu carbonaria pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) s molekulární sondou připravenou z bakteriálního umělého chromozomu (BAC) genomové knihovny drsnokřídlece,“ přibližuje výzkumnou metodu českého týmu František Marec.

Zdroj:

http://www.ecomonitor.cz/txt_tzpr_full.stm?x=2284145, 18.dubna, 2011,

http://technet.idnes.cz/cesti-a-britsti-vedci-objevili-duvod-drasticke-premeny-bileho-motyla-na-muru-1s3-/veda.asp?c=A110415_1567100_veda_vse, 16. dubna, 2011