Ptáci ubývají na polích i v lese

Česká společnost ornitologická zveřejnila výsledky analýzy změn početnosti ptáků do letošního roku 2011. Množství ptáků v krajině se snižuje, ubývají zejména ty nejpočetnější druhy. Velmi špatně jsou na tom ptáci zemědělské krajiny. Novinkou je úbytek lesních druhů ptáků. Grafy vývoje početnosti jednotlivých druhů jsou přístupné na jpsp.birds.cz/vysledky.php.

„Rok 2011 nepřinesl pozitivní překvapení,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Ptáků u nás stále ubývá, nejhůře jsou na tom ptáci zemědělské krajiny a nezdá se, že by se dařilo negativní trend zastavit. Stále přicházíme o skřivany, čejky, chocholouše i o ptáky roku 2011 – strnady obecné.“

Ptáci jsou dobrým indikátorem stavu přírodního prostředí, protože stojí na vrcholu potravní pyramidy a současně rychle reagují na změny prostředí. Pokud se podmínky pro některý druh zlepší, rychle se to projeví. Skutečnost je ale přesně opačná, ptáků u nás stále ubývá.

Neblahou novinkou letošního roku je, že dobře na tom nejsou ani lesní ptáci. „Situace se nezhoršila z roku na rok,“ vysvětluje Vermouzek, „ale letos jsme poprvé udělali hlubší analýzy. Zatímco do poloviny devadesátých let lesních ptáků přibývalo, za posledních 15 let se jejich početnost pomalu, ale vytrvale snižuje.“

V doposud provedených studiích identifikovali odborníci z ČSO několik hlavních vlivů, které početnost ptáků ovlivňují. Jsou mezi nimi jak probíhající klimatické změny (viz birdlife.cz/index.php?ID=1724), tak zejména současné způsoby zemědělského hospodaření (viz birdlife.cz/index.php?ID=1714). Co stojí za úbytkem lesních ptáků odborníci dosud nevědí.

Sběr údajů o početnosti ptáků je nejstarším výzkumem „občanské vědy“. Dvakrát za sezónu počítají ptáky na více než stovce lokalit dobrovolníci z ČSO bez nároku na odměnu. Výzkumy proto můžeme opřít o unikátní třicetiletou řadu výsledků, jejichž získání by bez dobrovolného zapojení amatérských ornitologů nebylo možné.

Zdroj: Z. Vermouzek, Česká společnost ornitologická,1. listopadu 2011