Projekt Fauna Krkonoš v celoevropském finále. Podpořit ho může každý

Česko-polský projekt Fauna Krkonoš, který v letech 2011-2015 mapoval na české i polské straně hor krkonošské motýly, ptáky, netopýry a jeleny, se dostal mezi 25 nejlepších projektů na ochranu lokalit soustavy Natura 2000 v celé Evropě. Soutěž European Natura 2000 Awards oceňuje ty nejzajímavější projekty na ochranu míst, významných z hlediska celého kontinentu – a k nim patří i Krkonoše. Podpořit projekt může každý. Veřejné hlasování končí v neděli 22. dubna.

Cílem projektu bylo získání aktuálních údajů o rozšíření, početnosti, příp. trendech významných skupin živočichů na území obou národních parků v Krkonoších, které jsou zároveň lokalitami soustavy Natura 2000. Projekt poprvé v historii umožnil systematické zmapování denních motýlů a netopýrů v našich nejvyšších horách, umožnil po 20 letech zopakování monitoringu ptáků českých a polských Krkonoš a sledování migračních tras a chování krkonošské populace jelena lesního. Bližší informace o projektu, včetně vydaných atlasů, najdete na adrese www.krnap.cz/fauna-krkonos.

Co přinesl průzkum krkonšské fauny:

„Zjistili jsme, že v Krkonoších žije 20 druhů netopýrů. Mnohé jsme objevili na místech, kde jsme o nich dosud nevěděli. Například jsme poprvé našli vzácné netopýry stromové v bučinách v okolí Špindlerova Mlýna,“ popsal výsledky monitoringu netopýrů garant projektu Jiří Flousek. „U ptáků jsme zjistili výskyt 194 druhů, z nichž 162 tu hnízdilo. Oproti dřívějším průzkumům vymizelo nebo nebylo zjištěno 9 druhů, například tetřev hlušec, naopak bylo nalezeno 10 druhů dříve nezjištěných. Nově jsme v horských smrčinách objevili například 10 hnízdících párů vzácného šplhavce datlíka tříprstého. Před 20 lety jsme nalezli jen jeden pár bramborníčka černohlavého a nyní jich zde hnízdí 40–50 párů. Naopak alarmující bylo zjištění dramatického poklesu výskytu čejky chocholaté o 80 % oproti dřívějšímu sčítání v důsledku změny hospodaření na polích a loukách v podhůří Krkonoš,“ shrnul Flousek výsledky výzkumu hnízdního rozšíření ptáků. Výsledky monitoringu motýlů potvrdily, že řada velmi vzácných druhů z Krkonoš zmizela. Dobrou zprávou však je, že na několika lokalitách se dobře daří vzácným a českou i evropskou legislativou chráněným modráskům. V rámci projektu získalo 50 krkonošských jelenů a laní na české i polské straně Krkonoš telemetrické obojky, díky nimž zjišťujeme údaje o jejich celoročním pohybu a o celodenní aktivitě. Získaná data poslouží pro optimální a koordinovaný management zvěře v obou sousedících národních parcích tak, aby byly minimalizovány působené škody.

Jak hlasovat?

Na adrese http://natura2000award-application.eu/ najdete přehled všech 25 projektů, které se probojovaly až do finále – a mezi nimi i projekt Fauna Krkonoš. Na stránce konkrétního projektu (http://natura2000award-application.eu/finalist/3077) pak pro něj můžete snadno hlasovat – kliknete na tlačítko „Vote now!“, pak vyplníte svoji e-mailovou adresu, na kterou vám pak přijde zpráva s potvrzovacím odkazem. Po kliknutí na tento odkaz je váš hlas pro projekt započítán. Pozor, někdy se může stát, že vám potvrzovací e-mail skončí ve spamovém koši. Tak ho doporučujeme zkontrolovat.

Podle tiskových zpráv Krkonošského národního parku, red.

Ilustrační foto: Modrásek lesní (Cyaniris semiargus)­, 123 RF, autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_pisotckii