Problematika senosečí aneb Zachraňme srnčata podruhé

V současné době, kdy se mnoho hektarů dříve orné půdy změnilo na pastviny a travnaté louky na produkci sena, vznikl zároveň s tímto stylem hospodaření i velký problém, o kterém se málo hovoří, i když se o něm ví. Tím problémem jsou nezanedbatelné ztráty mladé, čerstvě narozené zvěře, a to převážně srnčí, při červnových sklízních sena.

V posledních letech je znát v těchto lokalitách značný úbytek této naší nejrozšířenější, a také troufnu si říci, i nejhezčí zvěře. Někdo to přisuzuje zvýšenému stavu divokých prasat či lišek, neříkám, že divočáci a lišky nijakou škodu na mladé zvěři nezpůsobí, ale troufám si říci, že hlavní příčinou ztrát je vliv člověka a zemědělské činnosti v těchto lokalitách. Mohu to potvrdit i svým pozorováním v mnou sledované lokalitě v naší honitbě. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 18. dubna 2015