Proběhne další řada workshopů FSC ČR z cyklu Šetrné dřevo

Občanské sdružení FSC ČR, které prosazuje přírodě blízké lesní hospodaření, na podzim minulého roku za-hájilo sérii workshopů s názvem „Šetrné dřevo.“ Workshopy již úspěšně proběhly v několika českých městech (Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava, Zlín), větší část je připravena právě pro následující měsíce. V únoru budou workshopy v Liberci (21. 2., SEV Divizna), Plzni (26. 2., čajovna Kačaba), v březnu v Hradci Králové (6. 3., SEV SEVER), Ostravě (19. 3., Slezkoostravký hrad), Českých Budějovicích (20. 3., CEGV Cassiopeia), Ústí nad Labem (25.3 v Severočeské vědecké knihovně) a 27. 3. v Brně na Lipce (pracoviště Kamenná).

Účastníci workshopu se dozví, co znamená koncept šetrného dřeva, sami porovnají různé přístupy k lesnímu hos-podaření a ověří efektivitu šetrného i nešetrného lesního hospodaření na případových studiích ze světa. Každý účastník workshopu obdrží Příručku pro spotřebitele FSC – šetrné dřevo doma i v lese, v níž se díky radám postavy Oldy Šetrného dozví řadu užitečných i doplňujících informací. Workshopy jsou zdarma, spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Nadcházející workshopy budou probíhat v únoru a březnu. Již 21. 2. 2013 se workshop bude konat v SEV Divizna při ZOO Liberec, následující týden 26. 2. 2013 pak proběhne v Plzni v čajovně a kavárně Kačaba. 6. 3. 2013 se na workshop můžete těšit v Hradci Králové, v SEV SEVER. Následně 19. 3. 2013 s workshopem navštívíme opět Ost-ravu a následující den 20. 3. 2013 zavítáme do Českých Budějovic, CEGV Cassiopeia. Poslední z workshopů pro-běhnou v Ústí nad Labem (25. 3. 2013 v Severočeské vědecké knihovně a 27. 3. v Brně na Lipce, pracoviště Ka-menná).

V jarních měsících na cyklus workshopů Šetrné dřevo naváží další aktivity v podobě exkurzí do FSC lesů pod názvem „Není les jako les.“ Aby byly přístupné různým cílovým skupinám, budou jednotlivé exkurze probíhat jak v odpoledních hodinách ve dnech pracovního týdne, tak o víkendových sobotách. FSC ČR exkurze plánuje v lesních majetcích s certifikátem FSC: Krkonošský národní park, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Nestátní lesy Svitavsko. Termíny exkurzí budou známy v průběhu března 2013.   Zájemci o účast na některém z workshopů Šetrné dřevo se mohou přihlásit na workshop@czechfsc.cz nebo tele-fonicky na 545 211 383. Termíny a místa konání workshopů najdou také na stránkách: www.czechfsc.cz

Národní kancelář FSC ČR již více než devět let prosazuje environmentálně vhodné, sociálně přínosné, ekonomicky životaschopné lesní hospodaření v České republice. Tím napomáhá chránit ohrožené a devastované lesy a jejich obyvatele. Jedním z cílů FSC ČR je také informování a vzdělávání o odpovědné spotřebě a možnostech podpoření šetrného a přírodě blízkého hospodaření v lesích.

Kontakt:  Mgr. Kateřina Žaludková, FSC ČR o. s., tel. 724 511 486, zaludkova@czechfsc.cz  Mgr. Martin Koubek, Ph.D, FSC ČR o. s., tel. 737 085 007, martin.koubek@czechfsc.cz

Zdroj: www.enviweb.cz, 20. února 2013