Přírodní rezervace Koníček – nové maloplošné chráněné území v CHKO Brdy

V bývalém Vojenském újezdu Brdy přibylo letos na podzim další, už třetí vyhlášené maloplošné chráněné území.

Přírodní rezervace Koníček nese název po stejnojmenném vrcholu, který představuje výrazné zakončení Jineckých hřebenů nad Ohrazenicí v severní části CHKO Brdy. V nepřístupné části vojenského posádkového cvičiště Jince ukrývá rozmanité přírodní hodnoty: geologicky zajímavé vrcholové skalky, výchozy břidlic se zkamenělinami a obklopující les – směs starých bučin a suťových lesů.

Rozloha přírodní rezervace je 32 ha a žije zde řada chráněných a ohrožených druhů ptáků, savců, hmyzu i rostlin. Nejkrásnější pohled na Koníček je právě teď na podzim z protějšího kopce Vystrkova.

Podrobnější informace o nově vyhlášené přírodní rezervaci Koníček naleznete zde.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/