Při zvládání kalamit budou lesníci spolupracovat se zahraničními kolegy

Zvýšení druhové a prostorové rozmanitosti lesů, účinný monitoring výskytu škodlivých činitelů a rychlé reakce při kalamitě jsou správné kroky při zvládání škod v lesích působených hmyzími škůdci, vichřicemi, či požáry. V Praze se na tom shodli odborníci diskuzního fóra Jak reagovat na narušení lesů v Evropě, kterého se zúčastnil i ministr zemědělství Miroslav Toman a generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Účastníci se dohodli na posílení mezinárodní spolupráce v monitoringu možných hrozeb v lesích formou výměny expertů a zkušeností. Každý stát tedy nebude muset začínat vždy od nuly, ale využije již fungující opatření z jiných zemí. Tyto nové postupy bude řešit ministerská konference ForestEurope v Bratislavě v roce 2020.

Gradace kůrovce, vichřice a lesní požáry se v lesích vyskytovaly vždy, v kontextu měnícího se klimatu je však nelze pokaždé hodnotit jako přirozené. Tyto jevy jsou vždy spojeny s negativními dopady pro společnost.

Současná evropská přírodní kalamita má vzhledem k vysoké hustotě obyvatel i negativní sociální dopady, jako je snížená dostupnost vody, menší rekreační využití lesů i zaměstnanost ve venkovských oblastech. Celoevropským tématem je nedostatek kvalifikovaného personálu s tím, že je třeba podporovat lesnické školství a celoživotní lesnické vzdělávání.

Po několikaletém přetlaku smrkového dříví na trhu je dále v příštích desetiletích počítat s jeho menší dostupností. Využívá se zejména ve stavebnictví. Dřevozpracující průmysl se musí připravit na změnu technologií i výroby.

„Diskuse potvrzuje, že boj s kalamitami, důsledky klimatické změny a zvyšování druhové rozmanitosti lesů je společné evropské a celosvětové téma. Podstatný je účinný monitoring výskytu škodlivých faktorů a rychlá reakce,“ uvedl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček.

Jak tedy reagovat na narušení evropských lesů? Řešením je podle všeho promyšlená krajinná mozaika různých lesních typů. Důležitá je i mezinárodní spolupráce v monitoringu škodlivých vlivů, výměna expertů a jejich zkušeností i příprava kalamitních postupů.

Rostoucí škody na lesích v důsledku změny klimatu jsou problémem v celé Evropě i ve světě. Jde především o požáry, škůdce (kůrovec) a vichřice. Jen výskyt lesních požárů se za posledních 40 let zvýšil o 230 % a kůrovce o 600 %. Je proto nutné vytvořit účinné a rychle dostupné nástroje k jejich zvládání.

Současnou diskusi nelze zužovat na budoucnost smrku ztepilého. Objevují se stále nové hrozby pro zdraví lesa, za posledních 10 let se v Evropě objevilo 18 nepůvodních druhů škůdců, které ohrožují řadu druhů dřevin, včetně dubu a buku. Žádný z druhů dřevin proto není vhodné předem či zcela zavrhovat.

Úpravou právních předpisů je třeba uvolnit ruce vlastníkům lesů, aby mohli pružněji reagovat na kalamitní situace.

Evropský lesnický institut už několik let pořádá panelové diskuze, kterých se účastní představitelé Evropské komise, ministři členských států EU či europoslanci a další odborníci. V Praze se konference konala poprvé. Čtvrteční (4. 4.) diskuze se zúčastnilo 150 účastníků jak z ČR, tak z dalších evropských zemí. Účastníky byli nejen zástupci univerzit a výzkumných institucí, ale i vlastníků lesů, dřevozpracujícího průmyslu a státní správy řady evropských zemí.

Podle TZ Ministerstva zemědělství a společnosti Lesy České republiky, s. p., red.