Pražská deklarace podporuje biologickou rozmanitost lesů

Ministr zemědělství České republiky Marian Jurečka a ministr výživy a zemědělství Spolkové republiky Německo Christian Schmidt v pátek podepsali Pražskou deklaraci o lesích, ve které oceňují výsledky strategického dialogu mezi oběma zeměmi. Zdůraznili, že integrace podpory biologické rozmanitosti do trvale udržitelného obhospodařování lesů je nezbytná. Tímto způsobem obě země pomáhají naplňovat Lesnickou strategii EU.

„Jsem rád, že právě toto téma bylo vybráno pro bilaterální spolupráci. Výstupy naší společné práce ukazují, že biologická rozmanitost lesů může být zvyšována velmi jednoduchými, ale promyšlenými opatřeními, jako je například ochrana vybraných stromů s vysokou hodnotou pro biologickou rozmanitost. Výsledky dále prokazují, jak důležité je hospodaření v lesích pro zvyšování biologické rozmanitosti,“ řekl ministr Jurečka.
Ministr Schmidt doplnil, že trvale udržitelné obhospodařování lesů není v rozporu s podporou biologické rozmanitosti. Zdůraznil, že integrační přístup je nejlepší strategií, jak účinně zachovávat a zvyšovat biologickou rozmanitost lesů a zároveň poskytovat mnoho dalších ekosystémových služeb. Dokládá to řada zkušeností. Využití integračního přístupu ve velkém měřítku v  lesích je klíčovou strategií k dosažení vzájemně provázaných cílů v oblasti biohospodářství a biologické rozmanitosti.
Ministři také vyzvali ostatní evropské země, aby se k jejich úsilí připojily. Vyjádřili podporu Evropskému lesnickému institutu tím, že zdůraznili potřebu širšího využívání vědeckých poznatků při tvorbě politik a rozhodování o lesích na národní úrovni i na úrovni EU.
Spolupráce mezi oběma zeměmi je založena na výzkumném projektu Evropského lesnického institutu, nazvaném „Integrate“ (více informací o tomto projektu naleznete na http://www.integrateplus.org).

Zdroj: Markéta Ježková
tisková mluvčí Ministerstva zemědělství