Pracovníkům Správy Národního parku Šumava se podařilo splnit plán lovu jelení zvěře

Zaměstnancům Správy Národního parku Šumava se daří redukovat zvýšený stav zvěře v lesích, o které se starají. Sčítání zvěře na jaře 2011 potvrdilo trend mírného zvýšení stavů jelení zvěře, a proto musel být plán lovu na rok 2011 zvýšen na 700 kusů.

„Celkem bylo uloveno 686 kusů jelena lesního. Podle platné legislativy se ale do celkových počtů započítává nalezený a zjištěný úhyn, který k 31. prosinci činil 23 kusů. Můžeme tedy říct, že plán lovu jelení zvěře jsme splnili,“ říká Adam Jirsa, který má péči o jelení zvěř v Národním parku Šumava na starosti.

Redukce jelení zvěře, do které se počítá jelen, laň a kolouch je nutná, z jejích přirozených predátorů žije na Šumavě pouze rys ostrovid. „Ten se na redukci jelení zvěře podílí podle našich zjištění asi jen třemi procenty.

Proto počet jelení zvěře musíme redukovat lovem,“ uvádí Adam Jirsa.

Cílem lovu v Národním parku Šumava v žádném případě není zisk kapitálních trofejí, ale udržování populace v rozmezí stanoveného minimálního a kmenového stavu a v přirozené struktuře, kde je důležitý správný poměr pohlaví a věkového zastoupení.

„Minimální a kmenový stav určuje orgán státní správy Ministerstva životního prostředí ČR a zjišťuje se při jarním sčítání zvěře,“ vysvětluje Adam Jirsa. Minimální stav pro NP Šumava je stanoven na 572 kusů a kmenový stav na 840 kusů. Na území Národního parku Šumava vzhledem k migracím a přírůstu narozených kolouchů žije v letním období zhruba 1 500 – 2 000 kusů jelení zvěře.

„Mezi hlavní cíle Národního parku patří změna druhové skladby dřevin, a proto je nutné držet stavy jelení zvěře na úrovni zmiňovaných stavů,“ říká Pavel Pechoušek, mluvčí Správy Národního parku Šumava.

Péče o jelení zvěř byla pracovníky Národního parku Šumava v roce 2011 uskutečňována v rámci platného Plánu péče. Zásadním bodem péče o zvěř jelení jsou přezimovací obůrky. U všech bylo nutné během roku udělat větší či menší opravy. Hlavně co se týká oplocení. Pracovníci Správy parku opravili letos oplocení u obůrek Zadní Chalupy, Beranky, Březová Lada. „V rámci Operačního programu ministerstva životního prostředí byla rozšířena obůrka Špičák a obůrka Obecní les byla postavena nově v lokalitě Valná, protože pozemky v lokalitě Obecní les jsou ve vlastnictví obce Strážný,“ doplňuje Adam Jirsa.

Plán lovu na rok 2012 bude stejně jako ve všech předchozích letech vycházet ze zjištěného množství jelení zvěře v zimním a jarním období. Za tím účelem vyhlašuje státní správa Ministerstva životního prostředí ČR termíny sčítání. Na základě celkového posouzení – stavu celého ekosystému, migrace zvěře a stanovených počtů zvěře – poradní sbor oblasti chovu jelení zvěře navrhne výši jeho odstřelu pro tento rok.

Zdroj: http://www.npsumava.cz/, 23. ledna 2012