Potravní chování rysa ostrovida v CHKO Beskydy

Rys ostrovid je v naší přírodě nejčastější velkou šelmou a někteří oponenti mu rádi vytýkají lov „plýtvavým způsobem“ či dokonce, že často zabíjí jen „ze zábavy“. Podívejme se proto blíže na potravní chování rysa, jak lze vypozorovat z jeho pobytových znaků a pomocí fotopasti.

Fakta, pověry a monitoring

Rys je naší nejmenší velkou šelmou, a protože naráz není schopen zkonzumovat větší množství než 1,5 – 4 kg masa, ke kořisti vrací několik dní. Často se stává, že zvíře uloví v údolí poblíž lesní cesty, nebo při konzumaci kořisti na prudkém svahu kadáver stáhne až k cestě. Tam může náhodného objevitele překvapit, že rys „sežral tak málo“. Myslivci nebo lesní personál však někdy zbytek těla (většinou srnce) z lesa odstraňují. Naproti tomu případy, kdy rys kořist uloví mimo přístupné cesty a během několika dní až týdnů ji zkonzumuje, zůstanou často bez povšimnutí.Vice na: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Cerven—2011/Potravni-chovani-rysa-ostrovida-v-CHKO-Beskydy.aspx 

Zdroj: www.myslivost.cz