Posouzení možností pěstování topinamburu pro krmivářské využití zvěří

V intenzivně obhospodařované zemědělské krajině dochází po sklizni zemědělských plodin k omezené nabídce kvalitní čerstvé pastvy a krytových podmínek. Zvěř je nucena přijímat ne zcela vhodnou a často monodietní potravu. V takovém případě je nutné zvěři nabídnout plodiny, které jí poskytnou kvalitní pastvu a zajistí v případě potřeby kryt. Jednou z plodin, která splňuje výše uvedené požadavky, je topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus). Více na: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Rijen—2011/Posouzeni-moznosti-pestovani-topinamburu-pro-krmiv.aspx

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 11. října 2011