Pomozte zmapovat historický výskyt tetřevů

Ptákem roku 2012 byl vyhlášen tetřev hlušec, ohrožený kurovitý pták horských lesů. Jeho životaschopnou populaci u nás dnes najdeme jen na Šumavě, kde žije asi 300 jedinců. Na Moravě se vyskytují poslední tetřevi v Beskydech a v Jeseníkách. Jsou však před vyhynutím.

Ornitologové se proto rozhodli požádat veřejnost, lesníky, myslivce a kronikáře obcí o informaci, zda byl u nich v polesí zaznamenán výskyt tetřeva. Odborníci hledají nejen pamětníky, ale i zašlé fotografie trofejí nebo údaje o vycpaných preparátech ve školních nebo soukromých sbírkách. Výsledkem by měla být historická mapa dokumentující rozšíření tetřevů tak hluboko do minulosti, jak jen to bude možné. „Nesmírně důležitý je proto každý údaj, každá vzpomínka na tajuplného ptáka obývajícího hluboké hvozdy.“ uvedl Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Nejdůležitější je zaznamenat alespoň přibližnou dobu pozorování nebo ulovení a místo či oblast, které se pozorování týká. Pokud možno přiložit i kopii historické fotografie a fotografie preparátů či trofejí. Vítaný je i krátký popis pozorování nebo vzpomínek předků. Nejzajímavější z nich budou zveřejněny.

Pokud chcete odborníkům pomoci s mapováním historického rozšíření tetřevů, pošlete údaje o jejich výskytu na adresu: Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 34, 150 00 Praha-Smíchov nebo na e-mail: tetrevbirdlife.cz.

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 3. března 2012