Počet bobrů poroste geometrickou řadou

Odborníci bijí na poplach, hospodáři sčítají škody

Populace chráněného bobra evropského se na území České republiky bude dále rozšiřovat. Ruku v ruce s tím se ještě dále zvýší hospodářské škody na venkově.

Tuto nelichotivou prognózu přednesl odborník na myslivost Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. František Havránek. Současně s tím poukázal na to, že je třeba co nejrychleji najít ochranná opatření umožňující bezodkladné, praktické řešení střetových situací mezi zájmy člověka, stanovišť a činností bobrů, a to plošně na území celého státu.     

„Vzhledem k biologii druhu a současným možnostem řešení managementu v praxi, není pravděpodobné, že se podaří realizovat navrhovanou zonaci (pásmovitost) výskytu bobra v České republice a dojde k dalšímu plošnému rozšíření, především v oblasti jižních Čech,“ konstatuje Havránek. Jak dodává, je třeba ve spolupráci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí bezodkladně formulovat management populace bobra na základě mnohaletých  zkušeností ze zemí, ve kterých existují silné populace tohoto druhu (Rusko, Lotyšsko, Polsko). Aktivní management populace je třeba urychleně zavést do praxe. Již v současnosti totiž dochází ke stupňování problémů v souvislosti s rozšířením bobrů ve volné přírodě.

Managementová pravidla (technická ochranná opatření, zásahy do stanovišť, odlov)   umožňující bezodkladné, praktické řešení střetových situací mezi zájmy člověka, stanovišť a činností bobrů, je třeba umožnit plošně na území celé České republiky.     

S nárůstem četnosti populace bobra budou odpovídajícím způsobem narůstat i škody působené venkovskému obyvatelstvu a na vodohospodářských dílech. Již nyní se snižuje  tolerance venkovského obyvatelstva k bobrům a k jimi způsobovaným škodám. Podle Havránka hrozí nebezpečí  ilegálního usmrcování a poškozování stanovišť bobra.

Bobr evropský se do České republiky dostal ilegálně v devadesátých letech. Postupně se sem  dostával z Německa, Polska a Rakouska. Bobr je silně ohrožený druh.

Počet bobrů se vyšplhal v posledních letech z desítek a stovek na tisíce. Za rok 2010 je uváděn počet 2758 kusů. Škody na vodních tocích a rybnících jdou do stovek miliónů korun ročně.

Zdroj: F. Havránek, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.