Po projednání novely zákona o ochraně přírody a krajiny začne MŽP intenzivně komunikovat s obcemi a veřejností na téma NP Křivoklátsko

14. září se v dopoledních hodinách v budově Krajského úřadu Středočeského kraje sešel náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský s hejtmanem Milošem Peterou. Hovořili spolu o dalším postupu v procesu příprav vyhlašování NP Křivoklátsko.

„V říjnu se bude v Poslanecké sněmovně projednávat MŽP připravovaná novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která je pro nás klíčovým systémovým řešením pro všechny naše národní parky. Pokud bude schválena, máme půdu i pro případné vyhlášení NP Křivoklátsko připravenou. Poté se dostaneme do další etapy, v níž Ministerstvo životního prostředí zahájí intenzivní komunikaci s obcemi a veřejností v tomto kraji. Jsme spolu s naší rezortní organizací – Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR – a s naším partnerem – Středočeským krajem – připraveni dát na stůl všechny argumenty pro vyhlášení našeho pátého národního parku. Společně chceme vést co nejširší a nejpodrobnější diskuzi, i když stále platí, že pokud obyvatele dané lokality nepřesvědčíme, nepůjdeme proti jejich vůli. A to říkám, ačkoli jsem přesvědčen, že si titul národní park Křivoklátsko zaslouží a že by právem vzbudil ještě větší zájem tuzemských i zahraničních turistů. U Pražanů vzhledem k dostupnosti této lokality by to, odhaduji, platilo dvojnásob,” zdůrazňuje náměstek pro ochranu přírody a krajiny Vladimír Dolejský.

„Očekávám, že větší informovanost obyvatel dotčených obcí výrazně pomůže naklonit veřejné mínění ve prospěch zřízení NP a přesvědčit všechny dosud váhající. Myslím si, že právě v tomto by nám MŽP i AOPK ČR mohly pomoci. Stojím si za tím, že argumenty „pro” jsou dostatečně výmluvné. Vyhlášení parku přinese více peněz do regionu, lepší dosažitelnost dotací a zvýší turistický ruch, který znásobí podnikatelské příležitosti,“ dodává hejtman Petera.

MŽP navrhuje, aby statut národního parku získalo nejcennějších 102 km2 Křivoklátska, tedy 16 % stávající chráněné krajinné oblasti. Hranice by vedla tak, aby nebyla do parku zahrnuta zastavěná území sídel či větší zemědělsky obhospodařované plochy. S výjimkou klidového území by pohyb osob měl být ve většině území svobodný. Místní obyvatelé a osoby jim blízké, vlastníci a nájemci by se v připravovaném národním parku měli pohybovat bez omezení. V národním parku by ležela jen Karlova Ves, ostatní obce by zůstaly za jeho hranicemi. Vyhlášení parku by se mělo nepřímo dotknout 17 obcí, pro myšlenku NP je zatím zhruba polovina z nich.

Křivoklátsko patří mezi klenoty českého přírodního dědictví. Národní park by měl být vyhlášen na více než 10 000 hektarech pozemků. Cenné jsou zejména lesy, které tvoří největší lesní komplex ve vnitrozemí ČR. V oblasti se vyskytuje víc než 84 druhů původních dřevin, více než 1 800 druhů cévnatých rostlin, což jsou dvě třetiny všech druhů u nás, a 155 druhů ptáků. Žijí zde desítky ohrožených rostlin a živočichů, jakými jsou vzácný čáp černý, mlok skvrnitý nebo například dravec luňák červený; z rostlin kupříkladu tis červený nebo mochna bílá.

Zdroj: Tiskové oddělení MŽP, 14. září 2015