Petice na zachování norování

Sepsaná podle ustanovení článku 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Členové petičního výboru: JUDr. Jiří Kšica, Brahmsova 8, 679 61 Letovice, Ing.Josef Orlovský, Dobrovická 84, 294 73 Brodce, Ing. Luděk Králíček, Na Zlíchově 242/33, 152 00 Praha 5 Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: JUDr. Jiří Kšica, Brahmsova 8, 679 61 Letovice

Sepsaná podle ustanovení článku 18 Listiny základních práv a svobod a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Členové petičního výboru: JUDr. Jiří Kšica, Brahmsova 8, 679 61 Letovice, Ing.Josef Orlovský, Dobrovická 84, 294 73 Brodce, Ing. Luděk Králíček, Na Zlíchově 242/33, 152 00 Praha 5 Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: JUDr. Jiří Kšica, Brahmsova 8, 679 61 Letovice

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky.

My, níže podepsaní občané, souhlasíme se stávající právní úpravou umožňující norování pomocí loveckých psů, včetně zkoušek loveckých psů z norování.

Norování umožňuje regulaci lišky obecné, jejíž populace vlivem absence vztekliny prudce roste a je limitním faktorem rozšíření mnoha druhů volně žijících živočichů, včetně chráněných druhů.

Norování také umožňuje regulaci invazivních nepůvodních druhů živočichů, především psíka mývalovitého.

K norování byla vyšlechtěná cela řada plemen psů, především jezevčíků a teriérů. Jejich výcvikem na umělé noře předcházejí jejich majitelé jejich usmrcení při lovu, ale také při nechtěném vniknutí loveckého psa do nory například při venčení.

Požadujeme zachování norování, jako legálního způsobu lovu v Zákonu o myslivosti č. 449/2001.

Požadujeme zachování výjimky uvedené v §7 odst 2 Zákona o myslivosti č. 449/2001 o dočasném držení lišky k výcviku psů loveckých plemen.

Požadujeme zachování paragrafu §14 odst. 1, písmena c), Vyhlášky č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, o použití loveckých psů se zkouškou z norování a zachování nutnosti držení loveckého psa se zkouškou z norování v honitbě v počtu uváděném v §15.

Za petiční výbor: Ing. Luděk Králíček, Na Zlíchově 242/33, 152 00 Praha 5Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky.

My, níže podepsaní občané, souhlasíme se stávající právní úpravou umožňující norování pomocí loveckých psů, včetně zkoušek loveckých psů z norování.

Norování umožňuje regulaci lišky obecné, jejíž populace vlivem absence vztekliny prudce roste a je limitním faktorem rozšíření mnoha druhů volně žijících živočichů, včetně chráněných druhů.

Norování také umožňuje regulaci invazivních nepůvodních druhů živočichů, především psíka mývalovitého.

K norování byla vyšlechtěná cela řada plemen psů, především jezevčíků a teriérů. Jejich výcvikem na umělé noře předcházejí jejich majitelé jejich usmrcení při lovu, ale také při nechtěném vniknutí loveckého psa do nory například při venčení.

Požadujeme zachování norování, jako legálního způsobu lovu v Zákonu o myslivosti č. 449/2001.

Požadujeme zachování výjimky uvedené v §7 odst 2 Zákona o myslivosti č. 449/2001 o dočasném držení lišky k výcviku psů loveckých plemen.

Požadujeme zachování paragrafu §14 odst. 1, písmena c), Vyhlášky č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, o použití loveckých psů se zkouškou z norování a zachování nutnosti držení loveckého psa se zkouškou z norování v honitbě v počtu uváděném v §15.

Za petiční výbor: Ing. Luděk Králíček, Na Zlíchově 242/33, 152 00 Praha 5

plnné znění petice a petiční archy ke stažení zde: