Petice ČMMJ proti projednávání novely zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Formou této petice žádáme, aby nebyla projednána novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, předkládaná ministrem zemědělství a nedošlo tak k dalšímu přehmatu, tentokrát na úseku myslivosti.

PETICE

sepsaná podle ust. článku 18 Listiny základních práv a svobod
a podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní členové Českomoravské myslivecké jednoty, o. s., my, jejich rodinní příslušníci i my, další spoluobčané, jimž není lhostejno, jak v České republice během posledních měsíců vznikly některé zákony, kdo a jakým způsobem je připravil, a co některé z obecně závazných právních předpisů v naší republice ve zmíněné době způsobily, vznášíme tento návrh a požadavek: Formou této petice žádáme, aby nebyla projednána novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, předkládaná ministrem zemědělství a nedošlo tak k dalšímu přehmatu, tentokrát na úseku myslivosti. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 28. března 2013